Βασίλης Μπακούρος: Η ρητορική του μίσους

Βασίλης Μπακούρος: Η ρητορική του μίσους

ΓΡΗΓΟΡΗ

Regular price $ 7.04 CHF Sale

Διαγνωστικό τεστ
Στην παρακάτω γραπτή διάγνωση επιχειρείται να διερευνηθεί με ποσοτική και ποιοτική μέτρηση η διείσδυση του λόγου του μίσους ή της ρητορικής μίσους (hate speech) στους μαθητές/τριες των ευρωπαϊκών σχολικών μονάδων. Χρησιμοποιούνται δεκαπέντε φωτογραφίες που επιχειρούν να καλύψουν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες/μειονότητες που γίνονται στόχος αυτής της ρητορικής. Εξαιτίας της θεματολογίας του και των ψυχομετρικών πρακτικών υλοποίησής του το test αυτό είναι σε έναν κυμαινόμενο κατά περίπτωση βαθμό διάγνωση ψυχολογικού προφίλ.

Στοχευμένα ωστόσο επιδιώκει να προσδιορίσει:

Α. Την αντίληψη της ρητορικής μίσους από τους μαθητές/τριες

Β. Τον βαθμό έκθεσης των μαθητών/τριών σε αυτήν

Γ. Την αποδοχή ή την απόρριψη ή την αδιαφορία για τη ρητορική αυτή

Δ. Τον βαθμό αγωνιστικής κινητικότητας ή αντίστασης στη ρητορική αυτή

Ε. Τη διασπορά της ρητορικής μίσους στον κοινωνικό περίγυρο των μαθητών/τριών

In the following written diagnosis the goal of the attempt is to probe, through a quantitative and qualitative measuring, the hate speech penetration into students of European school units. Due to the applied psychometric method, this test is a diagnostic means of students’ psychological profiles. Here are used fifteen photographs which purport to cover all the population groups/minorities that become the target of this rhetoric.

Γρηγόρη, 2017
70σ.
21x14εκ.
ISBN 9789606120855