Αντώνιος - Αιμίλιος Ν. Ταχιάος: Βυζάντιο και Ρωσία

Αντώνιος - Αιμίλιος Ν. Ταχιάος: Βυζάντιο και Ρωσία. Θέματα πνευματικών και πολιτιστικών σχέσεων

University Studio Press

Regular price $ 26.75 CHF Sale

Στο έργο αυτό γίνεται ανάπτυξη θεμάτων που αναφέρονται στον ρόλο που διαδραμάτισαν το Βυζαντινό και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της Ρωσίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις σχέσεις της Θεσσαλονίκης με το αρχαίο ρωσικό κράτος και στα πρότυπα τέχνης που πέρασαν από το Βυζάντιο στη Ρωσία. Επίσης γίνεται αναφορά σε προσωπικότητες του Βυζαντίου και της Βυζαντινής Εκκλησίας, που συνετέλεσαν στην προαγωγή της πνευματικής ζωής των Ρώσων.

University Studio Press, 2016
280σ.
24x17 εκ.
ISBN 9789601222745