Κωνσταντίνου Τσάτσου: Ο σύγχρονος κόσμος

Κωνσταντίνου Τσάτσου: Ο σύγχρονος κόσμος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

Regular price $ 10.49 CHF Sale

Τα κείμενα αυτά γραμμένα τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια, είχε συνθέσει σε τόμο ο συγγραφέας τους λίγους μήνες πριν από την εκδημία του και είχε παραδώσει στον εκδότη του στις αρχές του καλοκαιριού του 1987. Επρόλαβε να ιδεί τις δεύτερες διορθώσεις τους και προσδοκούσε με ανυπομονησία την παρουσίασή τους σε βιβλίο, γιατί φρονούσε πως τα κείμενα αυτά εξέφραζαν με πληρότητα την σκέψη του και την θέση του εμπρός σε κρισιμότατα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. 
Τώρα, το ευγενέστατο ελληνικό πνεύμα του, ας θεωρήσει από κει ψηλά τον τελειωμένο αυτό τόμο κι ας τον χαρεί, με τον τρόπο που χαίρονται οι δίκαιες ψυχές.
(Κώστας Ε. Τσιρόπουλος)

Εκδόσεις των Φίλων, 1996
200σ.
20x13εκ.
ISBN 9789602890295