Ιωάννης: Η αποκάλυψη. Μετάφραση Οδυσσέας Ελύτης.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής: Η αποκάλυψη. Μετάφραση Οδυσσέας Ελύτης.

ΥΨΙΛΟΝ

Regular price $ 17.50 CHF Sale

Αυτή είναι η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού· που του την έδωκε ο Θεός για να δείξει στους ανθρώπους τα όσα είναι ανάγκη να γίνουν το ταχύτερο· και τη φανέρωσε μ' ένα δικό του άγγελο στο δούλο του τον Ιωάννη ώστε να μαρτυρήσει το λόγο του Θεού καταπώς ο Ιησούς Χριστός τον εδίδαξε και να πει τα οράματα όλα που είδε. Μακάριος αυτός που θα τα διαβάσει και μακάριοι αυτοί που θ' ακούσουν τέτοια λόγια προφητικά και θα συμμορφωθούνε με όσα η γραφή τους ορίζει.

Ύψιλον, 2005
144σ.
24x17 εκ.
ISBN 9789607949080