Γεώργιος Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα

Γεώργιος Βιζυηνός: Το αμάρτημα της μητρός μου και άλλα διηγήματα

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Regular price $ 8.46 CHF Sale

Τα βιβλία της σειράς «Κλασική Νεοελληνική Λογοτεχνία» ξεχωρίζουν γιατί, εκτός από τα βασικά έργα που περιλαμβάνουν, εμπεριέχουν και χρήσιμα στοιχεία, κυρίως για τους νέους αναγνώστες, που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του έργου του συγγραφέα, αλλά και της εποχής που ο ίδιος έζησε. Τα στοιχεία αυτά είναι:
-εισαγωγικό σημείωμα
-βιογραφικό του συγγραφέα
-ιστορικό χρονολόγιο
-κριτική για το έργο 
-βιβλιογραφία
-φωτογραφικό υλικό
-γλωσσάρι (όπου είναι απαραίτητο) κ.ά.
Το αμάρτημα της μητρός μου:
Από το χωριό της Βιζύης στην Κωνσταντινούπολη κι από τη Νάπολη στο Κλάουσθαλ της Γερμανίας. Συγγραφέας της περίφημης Γενιάς του 1880, της μίας από τις δύο πιο γνωστές και πολυγράφους γενιές των ελληνικών γραμμάτων, ο Γεώργιος Βιζυηνός θα δημοσιεύσει πολύ λίγα διηγήματά του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο, αυτά θα αρκέσουν για να κερδίσει μια θέση μεταξύ των πλέον διαβασμένων Ελλήνων συγγραφέων. 

Μαλλιάρης Παιδεία, 2016
240σ.
17x13εκ.
ISBN 9789604578221