Γεώργιος Β. Τσούπρας: Εκκλησία και εθνογένεση

Γεώργιος Β. Τσούπρας: Εκκλησία και εθνογένεση

ΓΡΗΓΟΡΗ

Regular price $ 26.27 CHF Sale

Η "Μακεδονική" Ορθόδοξη Εκκλησία στην υπηρεσία των Σκοπίων 
Από το 1967 ένα τραύμα πληγώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία στα Βαλκάνια. Η Εκκλησία της ΠΓΔΜ, η αυτοαποκαλούμενη "Μακεδονική" Ορθόδοξη Εκκλησία, αποκόπηκε μονομερώς από το Πατριαρχείο της Σερβίας και παραμένει μέχρι σήμερα σε κατάσταση σχίσματος. Οι διεργασίες που οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη συμπλέκονται με τις πολιτικές βλέψεις τού τότε τιτοϊκού καθεστώτος, όπως και με τις διεθνείς συγκυρίες και με τις πολλαπλές συνέπειες που δημιουργούσε και εξακολουθεί να προκαλεί το "Μακεδονικό Ζήτημα". Η εξέταση από την ιστορικοκανονική οπτική των περίπλοκων αυτών αλληλεπιδράσεων αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου.

Γρηγόρη, 2018
422σ.
24x17εκ.
ISBN 9789606121296