Δημοσθένης Κούκουνας: Έλληνες Πολιτικοί (α΄ τόμος) Ιστορικό βιογραφικό λεξικό (1833-1926)

Δημοσθένης Κούκουνας: Έλληνες Πολιτικοί (α΄ τόμος) Ιστορικό βιογραφικό λεξικό (1833-1926)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ HISTORIA

Regular price $ 18.04 CHF Sale

Το έργο αυτό επιδιώκει να γνωρίσουμε καλύτερα τα σημαντικότερα πρόσωπα που διαδραμάτισαν αξιοσημείωτο ρόλο στην πολιτική πορεία αυτού του τόπου από το 1833 και έπειτα, όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και πιο υπεύθυνα. Στους τέσσερις τόμους, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, βιογραφούνται με σύντομο και εύληπτο τρόπο όλες εκείνες οι προσωπικότητες που κατέλαβαν ύπατα κυβερνητικά αξιώματα στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους (α΄ τόμος 1833-1926, β΄ τόμος 1926-1949, γ΄ τόμος 1950-1974, δ΄ τόμος 1974-2004). Η επιλογή τους έγινε με απολύτως αξιολογικά κριτήρια και συγκεκριμένα μόνον αν διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργοί,Υπουργοί ή Υφυπουργοί όλων των ελληνικών κυβερνήσεων (τόσο των νομίμων, όσο και των χρονολογικά παράπλευρων, όπως κατά τη διάρκεια της Κατοχής ή του Εμφυλίου, κοινοβουλευτικών ή μη), καθώς και των Προέδρων ή Αντιπροέδρων της Βουλής και της Γερουσίας. Η συνέχεια του Ελληνικού Κράτους συμβολίζεται σ’ αυτό το έργο μέσα από την εναλλαγή των προσώπων που το διοίκησαν, ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις και από τη γενικότερη θέση που καταλαμβάνουν στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στην περίοδο 1833-1926 και, εκτός από τα βιογραφικά όσων κατέλαβαν κυβερνητικά αξιώματα, περιέχει και την αναλυτική σύνθεση όλων των κυβερνήσεων αντίστοιχα.

Εκδόσεις HISTORIA, 2017
318σ.

14Χ20εκ.
ISBN 9789604541737