Χρήστος Π. Μπαλόγλου: Ευήμερος ο Μεσσήνιος και η Ιερά Αναγραφή

Χρήστος Π. Μπαλόγλου: Ευήμερος ο Μεσσήνιος και η Ιερά Αναγραφή

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.

Regular price . 22.04 Sale

Συμβολή στην πολιτική και οικονομική φιλοσοφία των ελληνιστικών χρόνων
Η ανά χείρας μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην μελέτη της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και ειδικώτερον αυτής των ελληνιστικών χρόνων.
Η μελέτη περιλαμβάνει, εκτός από την Εισαγωγή και τα Συμπεράσματα, επτά κεφάλαια. Το Πρώτο Κεφάλαιο διερευνά τις πηγές και τις μαρτυρίες που αφορούν τον συγγραφέα Ευήμερον και το έργον του. Ο τίτλος του έργου του Ευημέρου, όπως έχει αποδοθεί από διαφόρους, συγχρόνους συγγραφείς, και το δυσεπίλυτο ζήτημα της χρονολογήσεως του έργου αποτελούν αντικείμενο του Δευτέρου Κεφαλαίου. Ο στόχος του έργου, τα αίτια συγγραφής και ο χαρακτήρας του έργου είναι τα θέματα με τα οποία ασχολείται το Τρίτο Κεφάλαιο. Το Τέταρτο Κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην πολιτική φιλοσοφία του Ευημέρου. Η κοινωνική διάρθρωση, η άσκηση οικονομικής πολιτικής και ο εν γένει οικονομικός βίος αποτελούν αντικείμενο του Πέμπτου Κεφαλαίου. Η σύγκριση και πρωτοτυπία του έργου έναντι άλλων παρομοίων έργων της ελληνιστικής εποχής αποτελεί θέμα του Έκτου Κεφαλαίου. Το έργον του Ευημέρου είχε μία αναγνώριση από Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς της θύραθεν και εκκλησιαστικής γραμματείας, όπως αναδεικνύει το Έβδομον Κεφάλαιον.
Η ενασχόλησή μου με τον Ευήμερο και την πολιτική και οικονομική φιλοσοφία που διαπνέει το έργον του είναι παλαιά. Εντάσσεται στα πλαίσια μελέτης της οικονομικής φιλοσοφίας των ελληνιστικών χρόνων. 

Σταμούλης Αντ., 2018
192σ.
24x17εκ.
ISBN 9786185306168