Αρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου: Ερωτήσεις και αποκρίσεις εκ των ιερών μυστηρίων

Αρχιμ. Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου: Ερωτήσεις και αποκρίσεις εκ των ιερών μυστηρίων

ΓΡΗΓΟΡΗ

Regular price $ 9.35 CHF Sale

Κανονικού δικαίου μελετήματα Γ' 
Συχνά οι Χριστιανοί θέτουν διάφορα ερωτήματα, τα οποία έχουν σχέση με την ύπαρξη και παρουσία του Θεού, με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, ερωτήματα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, για τη συνέργεια του θείου και ανθρώπινου παράγοντα, για το ιερό καθίδρυμα, -την Εκκλησία, για τη λατρεία της, απορίες και ερωτήματα για τη σωτηρία της ψυχής, τα έσχατα και τον θάνατο, για την εν γένει πνευματική ζωή.
Όλα βέβαια τα παραπάνω θέματα είναι ασφαλώς το περιεχόμενο της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας, όπως αυτό εξάγεται από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση.
Ειδικότερα, στο βιβλίο αυτό παρατίθενται ερωτήσεις και αποκρίσεις, οι οποίες προέρχονται από τον λατρευτικό-λειτουργικό χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή από την ύπαρξη και τέλεση των Ιερών Μυστηρίων και μάλιστα ερωτηματολόγιο του σύγχρονου ανθρώπου με τα δεδομένα μιας εκκοσμικευμένης γενικότερα κοινωνίας.

Γρηγόρη, 2015
120σ.
21x14εκ.
ISBN 9789603338772