Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: Τούρκοι και έλληνες αιχμάλωτοι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829)

Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: Τούρκοι και έλληνες αιχμάλωτοι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829)

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΤ.

Regular price $ 19.65 CHF Sale

Στερεά Ελλάδα, νησιά Αιγαίου, Πελοπόννησος: Οι αιχμαλωσίες, η τύχη, η ζωή, βαπτίσεις και εκχριστιανισμοί, ανταλλαγές 
Η πραγματεία αυτή, που θέλει να συμβάλη στη μελέτη της κοινωνίας των επαναστατημένων Ελλήνων κατά τον Αγώνα του 1821, είναι ένας μερικός καρπός γενικωτέρων ερευνών μου. Η γένεσή της πήγασε από τη βαθιά επίδραση των συγχρόνων κοσμοϊστορικών συγκρούσεων (πλήθη αιχμαλώτων, καλή ή κακή μεταχείρισή τους κλπ.) και από την ακατανίκητη περιέργεια στην αρχή, την αναπόδραστη ανάγκη κατόπιν, να μελετήσω τη θέση των αιχμαλώτων των Ελλήνων κατά τον αγώνα της Ανεξαρτησίας. Σκοπός μου ήταν ν' ανεύρω και συλλέξω τα σχετικά με τη ζωή των αιχμαλώτων των Ελλήνων ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία, και μετά τον έλεγχό τους να εκθέσω αντικειμενικά τη θέση των αιχμαλώτων. 
Παράλληλα επιζήτησα τη διερεύνηση και την ερμηνεία διαφόρων, συναφών προς το θέμα μου, ιστορικών προβλημάτων. Για να μη καταστρέψω δε το πνεύμα της εποχής, προσπάθησα κατά την ανασύνθεση και την ανάπλαση του ιστορικού υλικού να μην απομακρυνθώ από τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα, που δημιουργούσε το έγγραφο ή ο ιστοριογράφος με τις περιγραφές του, τις παρατηρήσεις και κρίσεις του ή και με ωρισμένες λέξεις του.

Σταμούλης Αντ., 2016
110σ.
24x17εκ
ISBN 9786185161309