Ανδρέας Π. Ζαχαρίου: Η θεολογική γνωσιολογία του Γρηγορίου Ακινδύνου

Ανδρέας Π. Ζαχαρίου: Η θεολογική γνωσιολογία του Γρηγορίου Ακινδύνου

ΓΡΗΓΟΡΗ

Regular price $ 23.41 CHF Sale

Η ανά χείρας μονογραφία καταγράφει με συστηματικό τρόπο τις θεολογικές αντιλήψεις του Γρηγορίου Ακινδύνου, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά την αντίρρησή του στις αντίστοιχες παλαμικές.
Αξιολογώντας κριτικά την έμμονη επιμονή του να διισχυρίζεται ότι οι θέσεις του έπονται της πατερικής παραδόσεως και εδράζονται στερρώς επ' αυτής, καταδεικνύεται η ιδιάζουσά του ερμηνευτική· η χρήση που επιφυλάσσει στους λόγους και τα έργα των Πατέρων, καθώς και στην εν γένει θεολογία τους, είναι εμπροϋπόθετη, αφού αυτά επιλέγονται και προσαρμόζονται, φραστικά και νοηματικά, ώστε να επιρρωννύουν ό, τι ο ίδιος θεωρεί ως θεολογικώς ορθό. 

Γρηγόρη, 2018
388σ.
21x14εκ.
ISBN 9789606121210