Άγιος Χαράλαμπος ο ιερομάρτυς

Άγιος Χαράλαμπος ο ιερομάρτυς

ΜΟΡΦΗ-ΕΚΔΟΘΗΤΩ

Regular price . 2.33 Sale

Ως στύλος ακλόνητος της Εκκλησίας Χριστού, και λύχνος αείφωτος της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπες, έλαμψας εν τω κόσμω δια του μαρτυρίου, έλυσας των ειδώλων την σκοτόμαιναν, μάκαρ· διο εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς. 

Μορφή - Εκδοθήτω, 2017
96σ.
13x8εκ.
ISBN 9789609686433