Βάλτερ Πούχνερ: Ο φωτεινός ίσκιος

Βάλτερ Πούχνερ: Ο φωτεινός ίσκιος

ΑΡΜΟΣ

Regular price $ 16.27 CHF Sale

Ανθολόγηση ποιημάτων 2013-2014 
Η στοχαστικότητα της ποίησης του Πούχνερ διαπνέεται από έναν λυρισμό που υπονομεύει τον κίνδυνο της διανοητικής σκλήρυνσης, και από μια διάθεση εξομολογητική πού, όπως και ο φιλοσοφικός εκλεκτικισμός της, εκφράζεται με μιαν ευρεία κλίμακα τόνων: από τον υποβλητικό ψίθυρο, τον ευάρεστο στο αυτί του ευαίσθητου αναγνώστη, ως τη μεγαλόφωνη -για τον βαρήκοο- εκμυστήρευση.

Αρμός, 2017
208σ.
21x14εκ.
ISBN 9789606150685