Θανάσης Γεωργιάδης: Η αρχαία Μακεδονία κατά τον Στράβωνα

Θανάσης Γεωργιάδης: Η αρχαία Μακεδονία κατά τον Στράβωνα

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

Regular price $ 14.81 CHF Sale

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, πάρα τον ίδιο τίτλο με ένα χρονικά προηγηθέν έργο, αποτελεί μια εντελώς νέα έκδοση, διάφορη ριζικά από την ομώνυμη πρώτη, διατηρώντας μόνο κάποια στοιχειά της παλαιότερης, όπως αυτά τα περί αρχαίων γεωγράφων και αρχαίας γεωγραφίας, την εργοβιογραφία του Στράβωνα, τη γλωσσική μεταφορά στη Νεοελληνική (ή ενδογλωσσική μετάφραση) του 7ου κεφαλαίου του Ζ΄ βιβλίου των γεωγραφικών, καθώς και ορισμένα κείμενα των βυζαντινών συμπιλητών του γεωγράφου, που κάπως αναπληρώνουν τα χαμένα σήμερα μέρη του αρχαίου προτύπου. 
Στα πρόσθετα κείμενα της παρούσης έκδοσης που συνέταξε ο συγγραφέας περιλαμβάνονται ιστορικές περιγραφές των περιοχών της Κάτω ή Παρά θάλασσαν Μακεδονίας.

Μαλλιάρης Παιδεία, 2015
352σ.
21x14εκ.
ISBN 9789604577033