Σαν σήμερα: 19 Σεπτεμβρίου

1949: Πεθαίνει ο Νίκος Σκαλκώτας, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται Η επιστροφή του Οδυσσέα (1942) και Η θάλασσα (1948-49). 

1985: Πεθαίνει ο κορυφαίος Ιταλός συγγραφέας του 20ού αιώνα Ίταλο Καλβίνο.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published