Σαν σήμερα: 13 Οκτωβρίου

1966: Η κυβέρνηση Στέφανου Σταφανόπουλου, μία από τις βραχύβιες κυβερνήσεις που ακολούθησαν τα Ιουλιανά του 1965, αφαιρεί το διπλωματικό διαβατήριο από τον Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή δηλώσεις του σχετικά με την υποτιθέμενη καταδίκη της κυβέρνησης των "αποστατών" από Σκανδιναβούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί άσκηση ποινικής δίωξης για "συνωμοσία προς εκτέλεσιν πράξεων εσχάτης προδοσίας" εναντίον όσων είχαν αναμιχθεί στην υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, πολιτικός εγκέφαλος της οποίας είχε θεωρηθεί από τους αντιπάλους του ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακολουθεί απόσπασμα από το κείμενο της κυβερνητικής ανακοίνωσης σχετικά με την αφαίρεση του διπλωματικού διαβατηρίου του Ανδρέα Παπανδρέου: "Δια μίαν ακόμη φοράν αποδεικνύεται ότι ο κ. Α. Παπανδρέου είναι χυδαίος ψεύτης, μη διστάζων να φθάση μέχρι πλαστογραφήσεως των γνωμών ακόμη και ξένων Κυβερνήσεων, εις τας οποίας επεχείρησε να διαβάλη και να συκοφαντήση την χώραν. Υπό τους όρους αυτούς, αποτελεί πλέον και διά τας διεθνείς σχέσεις της Ελλάδος δημόσιον κίνδυνον. Είναι δε ως προδότης των εθνικών συμφερόντων άξιος στιγματισμού και παραδίδεται εις την κοινήν περιφρόνησιν" (Η Καθημερινή, 14 Οκτωβρίου 1966).

 

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published