Δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας στη Μητρόπολη Αυστρίας

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 ξεκίνησαν τα δωρεάν μαθήματα γερμανικής γλώσσας για Έλληνες και Ελληνικής στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης. Τα μαθήματα ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Αρσενίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kirche@metropolisvonaustria.at


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published